Vragen

Hier vind je de meest gestelde vragen over de woningen in Tudorpark en de inschrijfprocedure.

Algemeen

Ik wil een woning huren, wat moet ik doen?

Stap 1: Via de button ‘schrijf je nu in’ op deze website schrijft u zich vrijblijvend in. De woningvoorkeur die u daarbij aangeeft kunt u later nog aanpassen.
Stap 2: U ontvangt een e-mail waarmee u een wachtwoord aan kunt maken. Vervolgens kun je inloggen in uw persoonlijke woondossier (het IDD). Goed om te weten: je e-mailadres is je gebruikersnaam, het wachtwoord heb je zojuist zelf aangemaakt.
Stap 3: Vul onder ‘Mijn gegevens’ je persoonlijke en financiële gegevens aan. De gegevens die je via de website op het inschrijfformulier had ingevuld zie je al staan maar controleer ze nog even. Huur je samen met een partner? Vul dan ook de vragen bij ‘Gegevens partner’ in.
Stap 4: Ga naar ‘Mijn documenten’. Daar kun je de gevraagde financiële en persoonlijke documenten uploaden. Klaar met uploaden? Klik op ‘Opslaan’. Huur je samen met een partner? Onder het kopje ‘Documenten partner’ kun je zijn/haar documenten uploaden.
Stap 5: Gaat je voorkeur bij nader inzien toch naar een ander type woning uit? Dan is dit het moment waarop je dat nog kunt aangeven, met de knop ‘Woningvoorkeuren wijzigen’.
Stap 6: Klaar? Niks vergeten bij de gevraagde documenten? Verstuur dan je inschrijving door te klikken op ‘Documenten compleet’!
Stap 7: Alle binnengekomen (complete) inschrijvingen worden nog even getoetst door ons Verhuurteam. Vervolgens gaat de toewijzing geheel automatisch op volgorde van binnenkomst, op basis van beschikbaarheid en jouw persoonlijke voorkeuren. Indien er op hetzelfde moment meerdere aanvragen tegelijk binnen zijn gekomen, zal er een loting  volgen.
Stap 8: Per mail krijg je bericht welke woning aan jou is toegewezen. Accepteer je de toegewezen woning? Dan ontvang je van ons het huurcontract per e-mail (tenzij anders is aangegeven). Het huurcontract kan je vervolgens digitaal ondertekenen. Lukt het niet? Neem contact op met het Verhuurteam.
Stap 9: Nu is het wachten tot de woning gereed is en je de sleutel in ontvangst kunt nemen. De woningen worden gefaseerd opgeleverd. Naar verwachting worden de eerste woningen na de zomer opgeleverd. Dit is een prognose! Elke aansprakelijkheid inzake de verwachte datum van oplevering onzerzijds is uitgesloten. Je ontvangt tijdig bericht wanneer je de sleutel van je nieuwe woning krijgt.

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen huren?

Om in aanmerking te komen voor een woning wordt een minimale inkomenseis gehanteerd waar je aan moet voldoen.

Het minimale bruto jaarinkomen (verminderd met eventuele betalingsverplichtingen, zoals alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen e.d.) moet gelijk zijn aan:

1 inkomen:
- minimaal 50x de kale maandhuur bij een huurprijs tot € 1.000,-
- minimaal 48x de kale maandhuur bij een huurprijs tussen de € 1.000,- en de € 1.500,-

2 inkomens:
- samen minimaal 70x de kale maandhuur (waarbij minimaal 30x de kale maandhuur per persoon de ondergrens is)

Wil je berekenen wat je maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator. Voor vragen of een nadere toelichting kun je contact opnemen met het verhuurteam Tudorpark. 

Hoe bereken ik mijn bruto jaarinkomen?

Loondienst

Vakantietoeslag, een vaste 13de maand, een eindejaarsuitkering en/of een structurele winstuitkering worden meegerekend bij het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, een flexibele winstuitkering en/of een vergoeding voor een leaseauto kunnen niet als inkomen worden meegerekend.

Gepensioneerd 

Het totale jaarinkomen van de AOW en eventuele aanvullende pensioenen (de meest recente jaaropgaven bij elkaar opgeteld).

Zelfstandig ondernemer

Het bruto jaarinkomen wordt berekend op basis van de netto bedrijfsresultaten.

Eigen vermogen

Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien u niet (volledig) kan voldoen aan de inkomenseis. 10 % van het eigen vermogen mag meegerekend worden als jaarinkomen.

Let op: heeft u vaste financiële verplichtingen zoals aflossingen op hypotheek, leningen of alimentatie? De totale jaarlijkse verplichtingen worden in mindering gebracht op het bruto jaarinkomen.

Wilt u berekenen wat u maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator. Voor vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met verhuurteam Welgelegen Park. 

Welke documenten moet ik uploaden om in te schrijven? En op welke wijze?

Om in aanmerking te komen voor een woning vragen wij, zodra je gestart bent met inschrijven, documenten te uploaden.

Belangrijke tips inzake je privacy:

 • Vermeld op alle documenten “KOPIE d.d. (huidige datum), t.b.v. huurwoningen TUDORPARK”
 • Haal je BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.)

We vragen alleen documenten op die in uw werk- en woonsituatie van toepassing zijn. Je kunt alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden, met een maximale grootte van 32MB. Zorg  ervoor dat je duidelijke en leesbare bestanden upload. Bestaat een document uit meerdere pagina’s, voeg deze dan samen tot één PDF.

Het aanleveren van documenten via email of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.

Loondienst

 • Recente werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)
 • Loonstroken van de afgelopen 3 maanden
 • Bankafschriften met de salarisstorting van de afgelopen 3 maanden

Gepensioneerd/Uitkering

 • Jaaropgaven van het afgelopen jaar (AOW, aanvullende pensioenen, uitkeringsinstantie)
 • Kopie bankafschrift met de pensioenstortingen/uitkeringsstortingen van de afgelopen 3 maanden

Zelfstandig ondernemer

 • Balans, winst- en verliesrekening van de 2 meest recente jaren (opgesteld door een accountant)
 • Prognose 2018 (opgesteld door een accountant)
 • Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)

Eigen vermogen

 • Dagafschrift bankrekening (van een Nederlandse bankrekening)

Koopwoning

 • (Voorlopige) koopakte
 • Jaaropgave hypotheek
 • Hypotheekverklaring
 • Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Huurwoning

 • Verhuurdersverklaring
 • Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Inwonend

 • Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus check het nog een keer goed! Zonder de benodigde bijlagen kunnen we uw inschrijving helaas niet in behandeling nemen.

Heb je vragen omtrent privacy van jouw gegevens, lees dan ons privacy statement in de balk onderin de homepage van deze website.

Waarom moet ik deze documenten aanleveren?

Om na te gaan of je voldoet aan de gestelde inkomenseis hebben wij je persoonlijke en financiële gegevens nodig. Met deze documenten wordt door het verhuurteam een credit-check uitgevoerd. Wij verhuren woningen in de vrije sector. Dus een vast, regelmatig inkomen en een goed betaalverleden is van belang. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD.

Waarom verloopt alles digitaal?

Wij streven ernaar het verhuurproces zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Door de digitale verwerking kunnen we sneller reageren, je beter ondersteunen en kun je vanuit huis alles organiseren.

Vanzelfsprekend staan we je ook graag persoonlijk te woord en helpen wij je, zowel digitaal als persoonlijk, bij het vinden van het, voor jou, perfecte woning in Tudorpark.

Hoe gaat Bouwinvest met mijn gegevens om?

Bouwinvest verzamelt en verwerkt jouw gegevens wanneer je onze website bezoekt en/of jij je via onze website inschrijft voor een huurwoning. We verwerken persoonsgegevens om aan onze verplichting als verhuurder te kunnen voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Meer weten? Lees dan ons privacy statement. 

Hoe worden de woningen toegewezen?

Aan de hand van de voor de woning gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van je inschrijving en een ID- en credit-check, worden de woningen toegewezen aan de passende kandidaat, op volgorde van binnenkomst. Indien er op hetzelfde moment meerdere aanvragen tegelijk binnen zijn gekomen, zal er een loting volgen. 

Kan ik als student of met woningdelers huren?

Nee, helaas! Het is alleen mogelijk een woning te huren indien je zelf voldoet aan de gestelde inkomenseis, waarbij maximaal 2 inkomens als een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Daarnaast dient er sprake te zijn van een gezinssituatie of een partnerschap (indien je met 2 personen of meer wilt huren). Je kunt dus niet samen met een studiegenoot of vriend(in) huren. 

Mogen andere voor mij garant staan?

Helaas wordt een garantstellingen door derden (bijv. je ouders) niet geaccepteerd.

Moet ik inschrijfkosten of bemiddelingskosten betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten of bemiddelingskosten te betalen.

Wanneer is een borg van toepassing?

Een borg wordt niet standaard gevraagd, alleen wanneer er extra zekerheid nodig is. De waarborgsom bedraagt 3x de kale maandhuur. Uiteraard word je vooraf geïnformeerd of een borg van toepassing is. De borg en de eerste maand huur dienen voor de sleuteloverdracht te worden voldaan.

Een waarborg van 3 maanden is van toepassing indien:

 •  het inkomen deels wordt verkregen uit eigen vermogen;
 • je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, directeur of aandeelhouder;
 •  je uit het buitenland komt en een credit-check niet mogelijk is;
 • je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebt;
 • je niet voldoet aan de inkomenseisen zoals gesteld door Bouwinvest;
 • je in de proeftijd zit van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wat is de minimale huurperiode?

De minimale huurperiode bedraagt 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.

Betaal ik naast de huurprijs ook nog servicekosten?

Eengezinswoningen:
Nee, je betaalt geen servicekosten.

Appartementen:
Ja, je betaalt maandelijks een voorschot op de servicekosten. Je ontvangt hier elk jaar een afrekening van.

Servicekosten zijn kosten die de verhuurder in rekening mag brengen voor diensten en activiteiten die hij aan de huurder(s) levert. Hieronder vallen bijvoorbeeld schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimte(n), een glasverzekering, algemeen stroomverbruik, onderhoud van de algemene groenvoorziening(en), glasbewassing van de gemeenschappelijke ramen, etc. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Wat zijn straks mijn maandelijkse vaste lasten?

Naast de huurprijs en eventuele servicekosten moet je rekening houden met een aantal andere vaste lasten. Je individuele kosten voor energie, warmte en water zijn afhankelijk van je verbruik. Dit geldt ook voor TV, internet en bellen.

Verder betaal je als huurder belastingen; waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing enzovoorts. Voor de kosten voor verzekering van je inboedel en aansprakelijkheid, verwijzen we je naar je verzekeringsadviseur. 

Kan ik huursubsidie aanvragen?

Het is niet mogelijk huursubsidie aan te vragen voor woningen in de vrije sector. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van € 710,68 (prijspeil 2018) kun je huurtoeslag aanvragen.

Kan ik parkeren bij mijn woning?

De bewoners en bezoekers kunnen vrij parkeren in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. 

Wat is de afwerking van de woningen?

Eengezinswoningen:
Download hier de
 van de afwerkstaat voor meer informatie over de afwerking van de keuken, badkamer en overige ruimten in de woningen.

Appartementen:
Download hier de pdf van de afwerkstaat voor meer informatie over de afwerking van de keuken, badkamer en overige ruimten in de woningen.

Kan ik de woningen bekijken?

Eengezinswoningen:
Er is een modelwoning ingericht. Bekijk nu de video en houd de updates in de gaten om te zien wanneer er weer een open huis wordt georganiseerd.

Appartementen:
Er komt geen modelappartement. Dus vóór de oplevering zijn de appartementen helaas niet te bekijken.