Vragen

Hier vind je de meest gestelde vragen over de woningen in Tudorpark en de inschrijfprocedure.

Algemeen

1. Ik wil een woning huren, wat moet ik doen?

In 8 stappen naar jouw eigen woning.

Stap 1: Via de button ‘schrijf je nu in’ op deze website schrijf je je vrijblijvend in. De woningvoorkeur die je daarbij aangeeft kun je later nog aanpassen.

Stap 2: Je ontvangt een e-mail waarmee je een wachtwoord aan kunt maken. Vervolgens kun je inloggen in jouw persoonlijke woondossier (het IDD). Goed om te weten: je e-mailadres is je gebruikersnaam, het wachtwoord heb je zojuist zelf aangemaakt. Duurt dit langer dan 15 minuten, controleer dan even je SPAM box.

Stap 3: Vul jouw persoonlijke en financiële gegevens aan in jouw persoonlijke iDD onder het kopje ‘Mijn gegevens’. De gegevens uit het inschrijfformulier zijn al automatisch ingevuld. Heb je aangegeven dat je samen met een partner huurt? Vul dan ook de gegevens onder het kopje ‘Gegevens partner’ in.

Stap 4: Ga naar ‘Mijn documenten’. Daar kun je de gevraagde financiële en persoonlijke documenten uploaden. Klaar met uploaden? Klik op ‘Opslaan’. Huur je samen met een partner? Onder het kopje ‘Documenten partner’ kun je zijn/haar documenten uploaden.

Stap 5: Gaat je voorkeur bij nader inzien toch naar een ander type woning uit? Dan is dit het moment waarop je dat nog kunt aangeven, met de knop ‘Woningvoorkeuren wijzigen’. Klaar? Niks vergeten bij de gevraagde documenten? Verstuur dan je inschrijving door te klikken op ‘Documenten compleet’!

Stap 6: Wanneer je dossier compleet is en de inschrijfperiode is gesloten (tenzij er geen einddatum is opgegeven voor de inschrijfperiode) zullen we proberen om een woning (voorlopig) toe te wijzen. Dat doen we op basis van je opgegeven woonvoorkeuren, het aantal voorkeuren per woning, de ingevulde gegevens, inkomen en mogelijke andere gegevens die van belang zijn voor dit project. Je hebt de mogelijkheid om de woning te accepteren of af te wijzen. Als je de woning accepteert, zullen we jouw dossier beoordelen (kredietwaardigheid, compleetheid dossier, voldoen aan de inkomensnorm).

Stap 7: Is jouw dossier akkoord bevonden door het verhuurteam, dan zullen we de woning definitief aan je toewijzen en sturen we jou het huurcontract. Tenzij anders is aangegeven, ontvang je het contract per e-mail en kun je deze digitaal ondertekenen. Mocht je hier niet uitkomen, dan kun je uiteraard altijd contact opnemen met het verhuurteam.

Stap 8: Nu is het wachten tot je woning wordt opgeleverd en je de sleutel in ontvangst kunt nemen. Je ontvangt tijdig de definitieve datum van oplevering van ons.

2. Wat zijn de voorwaarden om te kunnen huren?

Om in aanmerking te komen voor een woning toetsen wij jouw inkomen en stellen daarbij de volgende eisen: het minimaal bruto jaarinkomen (verminderd met eventuele betalingsverplichtingen zoals alimentatie, hypotheken en persoonlijke leningen) moet zo hoog zijn als:

a)  1 inkomen

•    Je bruto-jaarinkomen moet minimaal € 38.035 zijn (is gelijk aan het inkomensplafond voor sociale huurwoningen) bij een huurprijs tussen de € 721 en € 885.  

•    Je bruto-jaarinkomen moet minimaal 43 tot maximaal 45 x de kale maandhuur zijn, bij een huurprijs tussen de € 886 en € 1.599. Omgerekend is deze berekening van toepassing als je bruto-jaarinkomen tussen € 38.098 en € 72.000 ligt. Voor een specifieke berekening kun je gebruik maken van onze huurcalculator.
•    Je bruto-jaarinkomen moet 45x de kale maandhuur zijn, bij een huurprijs die hoger ligt dan € 1.600. Omgerekend is deze berekening van toepassing als je bruto-jaarinkomen € 72.000 of hoger is.

b)  2 inkomens

Bij 2 inkomens worden de bruto-jaarinkomens van beide partners bij elkaar opgeteld om het gezamenlijke rekeninkomen te bepalen. Vervolgens wordt er getoetst aan de hand van de onderlinge verhouding tussen de beide partnerinkomens binnen dit gezamenlijke rekeninkomen. 

•    Jullie mogen beide inkomens voor 100% meetellen, mits één van jullie minimaal 70% van jullie totale gezamenlijke rekeninkomen verdient. Verhouding is dan 70/30 of hoger (bijvoorbeeld 80/20).

•    Is de verhouding lager dan 70/30 (bijvoorbeeld 60/40) dan wordt het hoogste partnerinkomen gedeeld door 70%. De uitkomst van die berekening geldt vervolgens als gezamenlijke rekeninkomen. Het laagste inkomen wordt in dit geval dus niet meegeteld.

Met dit gezamenlijke rekeninkomen wordt berekend hoeveel jullie maximaal kunnen huren. 

VOORBEELD: Als jullie samen EUR 70.000 verdienen, dan moet tenminste een van jullie in elk geval € 70.000 x 70% = € 49.000 verdienen.
VOORBEELD: Jullie verdienen samen € 70.000, waarbij de één € 42.000 verdient en de ander EUR 28.000. Dan delen we het hoogste inkomen door 70%. Het verzamelinkomen wordt dan € 60.000 (in plaats van € 70.000).

c) Eigen vermogen

Voldoe je net niet aan de inkomenseisen maar heb je een eigen vermogen? 10% van het eigen vermogen kan worden opgeteld bij het jaarinkomen. Voor een exacte berekening van het maximaal mogelijke huurbedrag per maand verwijzen wij je naar de  huurcalculator.

d) ZZP’er of met pensioen

Ben je ZZP’er of bent u gepensioneerd? Dan gelden er andere regels. Ga naar de  huurcalculator voor meer informatie en berekening. 

3. Hoe bereken ik mijn bruto jaarinkomen?

In loondienst

Vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand worden meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een lease-auto worden niet meegenomen in de inkomenstoetsing.

Met pensioen
Het totale jaarinkomen van AOW en pensioen(en). (De meest recente jaaropgaven bij elkaar opgeteld.)

Eigen vermogen:
Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet (volledig) wordt voldaan aan de inkomenseis op basis van inkomen uit loondienst. Deel het totale eigen vermogen door 10 en tel het bedrag op bij het bruto jaarinkomen.

Zelfstandig ondernemer
Het bruto jaarinkomen wordt berekend op basis van je netto bedrijfsresultaat.
heb je vaste financiële verplichtingen zoals aflossingen op hypotheek, leningen of alimentatie? Deze worden meegenomen in de inkomens-berekening.

Let op:

Heb je vaste financiële verplichtingen zoals aflossingen op hypotheek, leningen of alimentatie? Deze worden meegenomen in de inkomens-berekening.

Wil je berekenen wat je maximaal kunt huren, gebruik dan de huurcalculator. Voor vragen of een nadere toelichting kun je contact opnemen met het verhuurteam Tudorpark. 

4. Waarom verloopt alles digitaal?

Wij streven ernaar het verhuurproces zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Door de digitale verwerking kunnen we sneller reageren, je beter ondersteunen en kun je vanuit huis alles organiseren.


Vanzelfsprekend staan we je ook graag persoonlijk te woord en helpen wij je, zowel digitaal als persoonlijk, bij het vinden van het, voor jou, perfecte woning in Tudorpark.

5. Op welke wijze moet ik mijn stukken uploaden?

Om in aanmerking te komen voor een woning vragen wij jou, zodra je jouw inschrijving bent gestart, gegevens te uploaden in jouw eigen persoonlijke online woondossier (iDD). Om het je makkelijker te maken, vragen we in jouw persoonlijk dossier alleen naar de documenten die in jouw situatie van toepassing zijn. Wij raden je aan eerst alle documenten klaar te zetten op uw computer als losse bestanden.

Belangrijke tips inzake je privacy:

 • Vermeld op alle documenten “KOPIE d.d. (huidige datum), t.b.v. huurwoningen TUDORPARK”
 • Haal je BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.)

We vragen alleen documenten op die in uw werk- en woonsituatie van toepassing zijn. Je kunt alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden, met een maximale grootte van 32MB. Zorg  ervoor dat je duidelijke en leesbare bestanden upload. Bestaat een document uit meerdere pagina’s, voeg deze dan samen tot één PDF.

Het aanleveren van documenten via email of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.

Heb je vragen omtrent privacy van jouw gegevens, lees dan ons privacy statement in de balk onderin de homepage van deze website.

6. Welke documenten moet ik uploaden om in te schrijven?

In jouw digitale dossier kun je zien welke documenten je aan dient te leveren om jouw inschrijving compleet te maken. Dit verschilt per type inkomens- en woonsituatie.

Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

INKOMSTEN

Loondienst

 • Recente werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)
 • Loonstroken van de afgelopen 3 maanden
 • Bankafschriften met de salarisstorting van de afgelopen 3 maanden

Gepensioneerd/Uitkering

 • Jaaropgaven van het afgelopen jaar (AOW, aanvullende pensioenen, uitkeringsinstantie)
 • Kopie bankafschrift met de pensioenstortingen/uitkeringsstortingen van de afgelopen 3 maanden

Zelfstandig ondernemer

 • Balans, winst- en verliesrekening van de 2 meest recente jaren (opgesteld door een accountant)
 • Prognose 2019 (opgesteld door een accountant)
 • Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)

Eigen vermogen

 • Dagafschrift bankrekening (van een Nederlandse bankrekening)

WOONSITUATIE

Koopwoning

 • (Voorlopige) koopakte
 •  Jaaropgave hypotheek
 • Hypotheekverklaring
 • Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Huurwoning

 •  Verhuurdersverklaring
 • Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)
 • Inwonend
 • Belangrijke tips inzake je privacy:
 • Vermeld op alle documenten “KOPIE d.d. (huidige datum), t.b.v. huurwoningen TUDORPARK”
 • Haal je BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.)

7. Waarom moet ik deze documenten aanleveren?

Om na te gaan of je voldoet aan de gestelde inkomenseis hebben wij je persoonlijke en financiële gegevens nodig. Met deze documenten wordt door het verhuurteam een credit-check uitgevoerd. Wij verhuren woningen in de vrije sector. Dus een vast, regelmatig inkomen en een goed betaalverleden is van belang. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD.

8. Hoe gaat Bouwinvest met mijn gegevens om?

Bouwinvest verzamelt en verwerkt jouw gegevens wanneer je onze website bezoekt en/of jij je via onze website inschrijft voor een huurwoning. We verwerken persoonsgegevens om aan onze verplichting als verhuurder te kunnen voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Meer weten? Lees dan ons privacy statement. 

9. Hoe worden de woningen toegewezen?

Aan de hand van de voor de woning gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van je inschrijving en een ID- en credit-check, worden de woningen toegewezen aan de passende kandidaat, op volgorde van binnenkomst. 

10. Moet ik inschrijfkosten of bemiddelingskosten betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten of bemiddelingskosten te betalen.

11. Wanneer is een borg van toepassing?

Een borg wordt niet standaard gevraagd, alleen wanneer er extra zekerheid nodig is. De waarborgsom bedraagt 3x de kale maandhuur. Uiteraard word je vooraf geïnformeerd of een borg van toepassing is. De borg en de eerste maand huur dienen voor de sleuteloverdracht te worden voldaan.

Een waarborg van 3 maanden is van toepassing indien:

 •  het inkomen deels wordt verkregen uit eigen vermogen;
 • je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, directeur of aandeelhouder;
 •  je uit het buitenland komt en een credit-check niet mogelijk is;
 • je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebt;
 • je niet voldoet aan de inkomenseisen zoals gesteld door Bouwinvest;
 • je in de proeftijd zit van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

12. Wat is de minimale huurperiode?

De te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd. Na deze periode is het mogelijk om elke dag van de maand de huurovereenkomst op te zeggen. De opzegtermijn bedraagt één volle maand.

13. Betaal ik naast de huurprijs ook nog servicekosten?

Nee, voor de woningen in Tudorpark worden er geen servicekosten in rekening gebracht. 

14. Wat zijn straks mijn maandelijkse vaste lasten?

Naast de huurprijs en eventuele servicekosten moet je rekening houden met een aantal andere vaste lasten. Je individuele kosten voor energie, warmte en water zijn afhankelijk van je verbruik. Dit geldt ook voor TV, internet en bellen.

Verder betaal je als huurder belastingen; waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing enzovoorts. Voor de kosten voor verzekering van je inboedel en aansprakelijkheid, verwijzen we je naar je verzekeringsadviseur. 

15. Mogen andere voor mij garant staan?

Helaas wordt een garantstellingen door derden (bijv. je ouders) niet geaccepteerd.

16. Kan ik als student of met woningdelers huren?

Het is alleen mogelijk een woning te huren als je zelf voldoet aan de gestelde inkomenseis, waarbij maximaal 2 inkomens als een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden.

Een garantstelling door derden (bijvoorbeeld je ouders) wordt niet geaccepteerd.

Ben je student, dan kun je helaas niet bij ons huren. Je moet namelijk zelf kunnen voldoen aan onze inkomenseisen. Ook woningdelen is niet toegestaan. Dit is wanneer je met drie personen of meer woont, waarbij er geen sprake is van een gezinssituatie. Dus wil je huren met twee of meer vriend(inn)en? Dat kan niet bij ons.

Wil je samen huren maar heb je geen relatie? Dat is wel toegestaan.

17. Kan ik huursubsidie aanvragen?

Het is niet mogelijk huursubsidie aan te vragen voor woningen in de vrije sector. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van € 720,42 (prijspeil 2019) kun je huurtoeslag aanvragen.

18. Wat is de afwerking van de woningen?

Eengezinswoningen:
Download hier (bij verhuur) de
 van de afwerkstaat voor meer informatie over de afwerking van de keuken, badkamer en overige ruimten in de woningen.

19. Kan ik parkeren bij mijn woning?

De bewoners en bezoekers kunnen vrij parkeren in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. 

20. Kan ik de woningen bekijken?

Er wordt hard gebouwd aan de woningen. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet mogelijk om zelfstandig de bouwplek te betreden. We gaan op een later moment in gesprek met de aannemer om de mogelijkheden van een eventuele kijkdag te bespreken. Indien hier meer duidelijkheid over is, informeren wij je hierover via de website en een nieuwsbrief. 

Vanuit fase 1 is er een video  gemaakt van de modelwoning. Bekijk nu de video voor een impressie en houd de updates in de gaten om te zien wanneer er weer een open huis wordt georganiseerd.

21. Wat voor soort verwarming komt er in de woning?

De woning wordt verwarmd door middel van vloerverwarming op de begane grond en radiatoren op de verdieping. De badkamer is voorzien van vloerverwarming en een design radiator.

22. Wanneer worden de woningen opgeleverd?

De woningen worden gefaseerd opgeleverd op verschillende momenten:

- De eerste 8 woningen - van veld 12-  zijn inmiddels opgeleverd. 
- Op 17 april 2020 worden de 8 woningen van veld 13 opgeleverd.
- De 13 woningen - van veld 16 - worden in het tweede kwartaal van 2020 opgeleverd
- De 33 woningen - van veld 14 - worden in het derde kwartaal van 2020 opgeleverd.

Let op: Dit is een prognose!

Elke aansprakelijkheid over de verwachte datum van oplevering onzerzijds is uitgesloten.
Uiterlijk 4 weken voor oplevering wordt de sleuteloverdracht aan de huurder bekend gemaakt.

23. Hoe log ik in mijn Woondossier (iDD)

Zodra de inschrijving is gestart verschijnt er rechtsboven op de website een link 'inloggen'. 

24. Wanneer start de verhuur?

De verhuur start zodra alle verhuurinformatie over de woningen gereed is. De woningen worden gefaseerd opgeleverd en in twee fases worden verhuurd.

 1. De 16 woningen die in het eerste halfjaar van 2020 worden opgeleverd gaan in het vierde kwartaal van 2019 in de verhuur.
 2.  De 48 woningen die in het tweede halfjaar van 2020 worden opgeleverd gaan in 2020 in de verhuur.

25. Van wie is de huurwoning?

De huurwoningen van Tudorpark fase 2 maken onderdeel uit van het Woningfonds van Bouwinvest. Bouwinvest is één van de grootste onafhankelijke vermogensbeheerders gespecialiseerd in vastgoed. Dit doen zij voor verschillende Nederlandse pensioenfondsen. Bouwinvest heeft meer dan 16.000 vrije sector huurwoningen verspreid over heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.bouwinvest.nl.